گزارشکار آزمایشگاه شیمی معدنی ۲

 

تهیه  کمپلکس کلروپنتاآمین کبالت (III)

 

تهیه پتاسیم تری اگزالات و کرومات (III)

 

تهیه سیس و ترانس پتاسیم دی اگسالاتو دی آکوکرومات

 

تهیه کمپلکس کربناتو تترا آمین کبالت

 

تهیه کمپلکس نیترو  و نیتریتو پنتا آمین کبالت(III) کلراید

 

تهیه کمپلکس های نیترو و نیتریتو پنتاآمین کبالت

 

تهیه ی کمپلکس کلرو پنتا آمین کبالت

 

سنتز هگزاآمین کبالت (III) کلرید

 

نیتریتوپنتامین کوبالت کلرید (III) و نیتروپنتامین کبالت کلرید (III)

 

 

+ نوشته شده توسط saeid در سه شنبه شانزدهم اسفند 1390 و ساعت 17:43 |
نام آزمایش:

 تهیه پتاسیم تري اگزالاتو کروماتIII تري هيدرات

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط saeid در پنجشنبه هفدهم آذر 1390 و ساعت 13:19 |


Powered By
BLOGFA.COM